Neklopkaj večer 

Hudba: V. Valečka
Text: V. Pospíšil

Neklopkaj večer môj milý u nás na oblôčik,
naši mi včera zobrali od komôrky kľúčik.

Príď šuhajíčku radšej ku rybníčku,
tam na tvoje sladké bozky čakám.

Kľúč od komôrky nám vzali,
ale lásku nik nevezme nám.

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.